தமிழ் සිංහල English
Breaking News

‘காணி தினத்தில்’ கொல்லப்பட்ட பலஸ்தீனர்கள் : இஸ்ரேலின் கொலைக் களியாட்டத்தை கண்டும் காணாமல் இருக்கும் உலகம்..!

2018 மார்ச் 30ல் பெரிய வெள்ளி தினத்தன்று அமைதியான முறையில் ‘காணி தினம’; அனுஷ்டித்த பலஸ்தீனர்களுள் 17 பேரை கொலை செய்து அன்றைய தினத்தை கறுப்பு வெள்ளி தினமாக...

நமது அரசியல்வாதிகளின் ‘அபிவிருத்திப் பெருவிழா’.!

முகம்மது தம்பி மரைக்கார் – அம்பாறை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக முன்னறிவித்தல்கள் இன்றி, தொடர்ச்சியாக நீர் வெட்டப்பட்டு வருகிறது....

“ஆதரவு கேட்டது உண்மையே”

இலங்கைத் தீவில் தமிழ் மக்களது வாழ்வும் வளமும் உயர்வான, உன்னதமான போற்றுவதற்குரிய நிலையில் இருந்தன. அவர்களது சீரும்சிறப்பும் மிக்க மேலோங்கிய ஒழுக்க...

சண்டியனுக்கு சந்தியில் சாவு:உலமாக்கள் வாய்திறப்பார்களா?

ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கருத்துக்களுக்கு இடம் வழங்குவதுதான் ஜனநாயகமாகும். ஒரு கருத்திற்கு மாத்திரம் இடம் இருந்தால் அது ஜனநாயகம் இல்லை. உதாரணமாக கம்யூனிச...

மதவெறி கொன்ற காஷ்மீர் ரோஜா..!

இந்திய தேசிய உணர்வை பாரத மாதா என இந்து மத உணர்வுடன் சுருக்கிப் பார்ப்பதை சிறுபான்மை சமூகங்கள் அங்கீகரிக்கவில்லை. வந்தே மாதரம் பாடல் வரிகள் மத அடிப்படையில்...

விக்னேஸ்வரன் ஜெனீவாவுக்கு ஏன் செல்லவில்லை?

முக்கியமான தருணத்தில், முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரனின் இந்தியப் பயணம், பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. வடக்கு மாகாணசபைத் தேர்தலில், புதியதோர் அரசியல்...

சிறுமியை வன்முறையைப் பிரயோகிக்க எதிர்பார்த்தமைக்கான காரணம் என்ன?  

இந்தியாவால் நிர்வகிக்கப்படும் காஷ்மிர் பகுதியில், ஆசிஃபா என்ற 8 வயதேயான சிறுமியொருத்தி, சில நாட்களாக அடைத்து வைக்கப்பட்டு, வன்புணர்வுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுக்...

ஜனாதிபதி நாடாளுமன்றத்தைக் கலைக்கலாம்..!

தமிழ் – சிங்களப் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சிகளும் பொதுநலவாய அமைப்பு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டுக்கான ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் பிரித்தானிய விஜயமும்,...

இரண்டு முஸ்லிம் கட்சிகள்:வெட்கப்பட வேண்டிய விடயமாகும்!

“ஒரு மரத்தை வெட்டுவதற்கு, எனக்கு ஆறு மணி நேரம் வழங்கப்பட்டால், அதில் நான்கு மணி நேரத்தைக் கோடாரியைத் தீட்டுவதற்கே பயன்படுத்திக் கொள்வேன்” என்று ஆபிரஹாம்...

விக்கி அரசியலில் இருந்து விலகி விடுவாரா?வேறொரு கட்சிக்கு குதிப்பாரா?

வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் சி.வி.விக்னேஸ்வரன், இந்தியாவுக்குப் புறப்பட்டுச் செல்வதற்கு முன்னதாக, தனது அரசியல் எதிர்காலம் பற்றிய கேள்விகளுக்கு, சில தெளிவான...

This site is protected by wp-copyrightpro.com