தமிழ் සිංහල English
Breaking News

நரம்பு சுருட்டல் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

நீண்ட நேரம் நிற்க முடியாமை, கால்களில் சிலந்தி வலை போன்று நரம்புகள் சுருண்டு குடைச்சல் தருவதை நரம்பு சுருட்டல் அல்லது நரம்புசுளிவு (varicosis veins) என்கிறோம்....

‘சாப்பிடும்போது திட்டினா எப்படி உடலில் ஒட்டும்’ ‘கோபமா சாப்பிடக் கூடாது’ .!

ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு சத்துமிக்க உணவு அவசியம் என்பது தெரியும்தான். அதேவேளையில் அந்த உணவினை உண்ணும் மனநிலையும் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்கிறார்கள்...

மலச்சிக்கலால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு வெந்நீர் மிகச்சிறந்த மருந்து..!

முன்பு ஆற்று நீரை அப்படியே அள்ளிக்குடித்தும் ஆரோக்கியமாக மக்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். ஆனால் இன்று பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் என்று கேன் வாட்டர் குடிக்கிறார்கள்....

தீக்காயங்களுக்கு வாழைத்தண்டு சாறு.!

வாழை மரம் தரும் பழம் மட்டுமின்றி இலை, பூ, தண்டு என அத்தனை பகுதியுமே மனிதனுக்கு பயன்படக்கூடியது. வாழைத்தண்டு ஏராளமான பயன் தரக்கூடியது. வாழைத்தண்டு சாறு குடித்துவந்தால் சிறுநீரக கற்கள் கரைவதுடன் சிறுநீர் கழிக்கும்போது ஏற்படும்எரிச்சல், நீர்க்கடுப்பு போன்றவை குணமாகும். மாதவிலக்கு நேரத்தில் அதிகப்படியான ரத்தப்போக்கு இருக்கும் பெண்களுக்கு வாழைத்தண்டு சாறுநல்லமுறையில் பயன் அளிக்கிறது. ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அதிகரிக்கும் சக்தி வாழைத்தண்டுக்கு உள்ளது. மேலும்வயிற்றுப்புண்ணை ஆற்றும் சக்தியும் உண்டு. தீக்காயங்களுக்கு வாழைத்தண்டு சாறு, வாழைப்பட்டை நல்ல முறையில் பயனளிக்கும். மேலும்கருப்பை பிரச்னையையும் சரிப்படுத்துகிறது.

புற்றுநோயை தடுக்கும் காளான் சூப் .!

மிகவும் சுவையான உணவுப்பொருளாக கருதப்படும் காளான் இப்போது செயற்கை முறையில் வளர்க்கப்படுவதால் அனைத்து இடங்களிலும் எளிதில் கிடைக்கிறது. இவற்றில் ஏராளமான...

ஆண்மைக் குறைபாடு நீக்கும் சுரைக்காய்.!

சமையலுக்கு நாம் பயன்படுத்தும் சுரைக்காயை நமது முன்னோர்கள் தண்ணீர் நிரப்பிவைக்கும் பாத்திரமாக பயன்படுத்தினார்கள். ஏனென்றால் இது அத்தனை மருத்துவகுணம்...

பெண்களுக்கு இடுப்பு சதை அதிகரிக்க காரணம்! இதோ ..!

இன்றைய இளம் பெண்கள் உடல் எடை அதிகரிப்பு பிரச்சனை காரணமாக ‘எதைத் தின்றால் பித்தம் தெளியும்’ என்று தெரியாமல், தவிக்கிறார்கள். இதனால், பிடித்த உணவு முதல்...

உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு குடல் சுத்தமாக இருப்பது அவசியம்..1

ஒருவரது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு குடல் சுத்தமாக இருப்பது அவசியம். ஏனெனில் அப்பொழுது தான் உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களை குடல் உறிஞ்சும். இல்லையென்றால் ஆரோக்கியமில்லாத...

மன அழுத்தத்தை தீர்க்கும் மருந்து..!

இன்றைய போட்டி நிறைந்த உலகத்தில் ஒருவரை ஒருவர் முண்டி அடித்துக் கொண்டு, முன்னேற நினைக்கிறோம். பொருளாதார நிலைமையை முன்னேற வைப்பதே நிஜமான முன்னேற்றம்...

காதல் கடலில் பேரின்ப விளையாட்டு.!

காதல் கடலில் பேரின்ப விளையாட்டுக்களைக் கசடறக் கற்றிடவே விரும்புகிறது மனித இனம். தாம்பத்ய உறவின் விளைவாக பெண் தாய்மையுற்று அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குகிறாள்....

This site is protected by wp-copyrightpro.com